Powered by Restream.io

Wesprzyj akcję:

Powered by Restream.io

Regulamin serwisu Tamka.TV

Tamka.TV to spersonalizowany serwis telewizyjny, w ramach którego nasi użytkownicy mają dostęp do koncertów, dj setów oraz pragramów kulturalno-rozrywkowych („Treści oferowane w serwisie Tamka.TV”) przesyłanych za pośrednictwem transmisji strumieniowej przez internet i wyświetlanych na wybranych telewizorach, komputerach oraz innych urządzeniach połączonych z internetem („Urządzenia z obsługą platformy Tamka.TV”). Tamka.TV należy do firmy Tomasz Wódkiewicz, Wyspa Tamka 2, 50-137 Wrocław, NIP: 524 252 70 38

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z naszego serwisu. Terminy „Serwis Tamka.TV”, „nasz serwis” lub „serwis” użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają serwis prowadzony przez Tamka.TV, pozwalający na wyszukiwanie i oglądanie Treści oferowanych w serwisie Tamka.TV oraz obejmujący wszystkie usługi i funkcje, rekomendacje i recenzje, witrynę internetową, interfejsy użytkownika, a także wszystkie związane z nimi treści i oprogramowanie.

 1. Członkostwo 
  1.1. Członkostwo w serwisie Tamka.TV jest bezpłatne w obrębie treści nieobjętych abonamentem.
 2. Serwis Tamka.TV

  2.1. Z serwisu Tamka.TV może korzystać wyłącznie użytkownik, który ukończył 18 lat lub jest pełnoletni w świetle prawa obowiązującego w miejscu zamieszkania. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z serwisu tylko pod nadzorem dorosłych. 

  2.2. Serwis Tamka.TV oraz wszelkie treści oglądane przy jego użyciu są przeznaczone wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego i nie mogą być udostępniane żadnym osobom, które nie mieszkają z użytkownikiem w gospodarstwie domowym. W okresie członkostwa firma Tomasz Wódkiewicz udziela użytkownikowi ograniczonego, niewyłącznego i nieprzenoszalnego prawa dostępu do serwisu Tamka.TV i do oglądania Treści oferowanych w serwisie Tamka.TV. Z wyjątkiem określonych powyżej praw użytkownik nie uzyskuje żadnych innych praw, tytułów własności ani udziałów. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać serwisu w celu publicznego rozpowszechniania. 

  2.3. Użytkownik ma prawo oglądać Treści oferowane w serwisie Tamka.TV przede wszystkim w kraju, w którym założył swoje konto, i wyłącznie w obszarach geograficznych, w których oferujemy nasz serwis i w których posiadamy licencję na dystrybucję takich treści. Oferta treści dostępnych do oglądania w ramach serwisu może różnić się zależnie od obszaru geograficznego i może od czasu do czasu ulegać zmianom.

  2.4. Serwis Tamka.TV jest nieustannie udoskonalany, co obejmuje także poszerzanie biblioteki tytułów. Ponadto przez cały czas testujemy różne aspekty naszego serwisu, np. naszą witrynę internetową, interfejsy użytkownika, usługi promocyjne oraz dostępność Treści oferowanych w serwisie Tamka.TV.  

  2.6. Użytkownik zobowiązuje się nie przechowywać, nie powielać, nie rozpowszechniać, nie modyfikować, nie wyświetlać, nie odtwarzać, nie publikować, nie licencjonować, nie oferować do sprzedaży ani nie wykorzystywać treści i informacji zawartych w serwisie Tamka.TV lub uzyskanych za jego pośrednictwem (o ile nie jest to wyraźnie dozwolone w niniejszym Regulaminie), ani nie tworzyć utworów zależnych na bazie takich treści. Użytkownik zobowiązuje się również: nie obchodzić, nie usuwać, nie modyfikować, nie dezaktywować, nie osłabiać ani nie blokować żadnych zabezpieczeń treści w serwisie Tamka.TV, nie używać programów typu „robot”, „spider” czy „scraper” ani innych automatycznych środków uzyskania dostępu do serwisu Tamka.TV; nie dekompilować, nie stosować inżynierii wstecznej lub demontażu oprogramowania bądź innych produktów albo procesów dostępnych za pośrednictwem serwisu Tamka.TV; nie wprowadzać żadnych kodów lub produktów, nie modyfikować w żaden sposób treści w serwisie Tamka.TV; ani nie wykorzystywać żadnych metod wyodrębniania, eksploracji czy gromadzenia danych. Ponadto użytkownik zobowiązuje się nie pobierać, nie zamieszczać, nie wysyłać pocztą elektroniczną, nie przekazywać ani nie wysyłać w inny sposób żadnych materiałów, które mogłyby zakłócić, zablokować czy ograniczyć usługi oprogramowania lub sprzętu komputerowego czy też sprzętu telekomunikacyjnego powiązanego z serwisem Tamka.TV, takich jak wirusy lub inne kody, pliki bądź programy komputerowe. W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub niezgodnego z prawem lub nieuczciwego korzystania z serwisu zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia lub ograniczenia dostępu takiego użytkownika do naszego serwisu. 

  2.7. Jakość obrazu treści oferowanych w serwisie Tamka.TV może różnić się w zależności od urządzenia. Może również zależeć od wielu innych czynników, jak np. lokalizacja użytkownika, dostępna przepustowość i/lub prędkość łącza internetowego. Dostęp do rozdzielczości HD, Ultra HD lub HDR zależy od parametrów łącza internetowego i możliwości urządzenia użytkownika. Nie wszystkie treści dostępne są w każdej rozdzielczości, takiej jak HD, Ultra HD lub HDR, i nie wszystkie plany subskrypcyjne obejmują dostęp do wszystkich rozdzielczości. Domyślne ustawienia odtwarzania przy korzystaniu z sieci komórkowej wykluczają treści w rozdzielczościach HD, Ultra HD i HDR. Minimalna prędkość łącza w przypadku rozdzielczości standardowej (SD) wynosi 0,5 Mb/s, przy czym zalecamy szybsze łącze, by zapewnić lepszą jakość obrazu. W celu oglądania treści w rozdzielczości HD (która jest określana jako rozdzielczość 720p lub wyższa) zaleca się prędkość pobierania co najmniej 5,0 Mb/s na każdy strumień. W celu oglądania treści w rozdzielczości Ultra HD (która jest określana jako rozdzielczość 1080p lub wyższa) oraz HDR, zaleca się prędkość pobierania co najmniej 25,0 Mb/s na każdy strumień. Użytkownik we własnym zakresie ponosi wszelkie opłaty związane z dostępem do internetu. Aby uzyskać informacje na temat potencjalnych opłat za transmisję danych, należy skontaktować się z dostawcą Internetu. Czas niezbędny do rozpoczęcia pokazu Treści oferowanych w serwisie Tamka.TV jest uzależniony od wielu czynników, np. od lokalizacji użytkownika, przepustowości sieci w danym momencie, wybranych treści oraz konfiguracji Urządzeń z obsługą platformy Tamka.TV używanych przez użytkownika. 
 3. Postanowienia różne 

  3.1. Właściwe prawo. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa holenderskiego i zgodnie z nimi będzie interpretowany. Niniejszy Regulamin nie ogranicza żadnych praw konsumentów do ochrony, które mogą użytkownikowi przysługiwać zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w kraju jego zamieszkania. 

  3.2. Niezamawiane materiały. Serwis Tamka.TV nie przyjmuje niezamawianych materiałów ani pomysłów dotyczących Treści oferowanych w serwisie Tamka.TV i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne podobieństwo własnych treści lub programów zamieszczonych na dowolnych nośnikach, do materiałów lub koncepcji przesłanych do serwisu Tamka.TV. 

  3.4. Rozdzielność postanowień. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie będzie to mieć wpływu na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień. 

  3.5. Zmiany Regulaminu. Tamka.TV może wprowadzać zmiany w niniejszym Regulaminie. W przypadku wprowadzenia takich zmian powiadomimy o nich użytkownika co najmniej 30 dni przed ich wejściem w życie. 

  3.6. Korespondencja elektroniczna. Informacje na temat konta użytkownika (np. upoważnienia do dokonywania płatności, faktury, zmiany hasła lub zmiany Metody Płatności, wiadomości potwierdzające, zawiadomienia) będziemy wysyłać wyłącznie w formie elektronicznej, np. pocztą elektroniczną na adres wskazany w trakcie rejestracji.

Data ostatniej aktualizacji: 20.03.2020